Najwiekszą zaletą regałów wjezdych jest ich ergonomiczność. 

Polega ona na możliwości ustawienia regałów w jednym rzędzie (niezmiernie ważne przy towarach jednorodnych i rzadziej wymienianych) oraz wyzbyciu się niepotrzebnych korytarzy transportowych, co pozwala na lepsze wykorzystanie pozostałej powierzchni magazynowej, zarówno wzdłuż jak i wszerz. Wózki widłowe mogą tu dostać się do wnętrza kompleksu regałów.