Kiedy regał magazynowy powinien zostać poddany konserwacji?

Regularna konserwacja wydłuża żywotność elementów i całych konstrukcji – z tym zgadzają się wszyscy eksperci. Bez systematycznych przeglądów regały, które mogłyby być użytkowane przez wiele lat, potrafią ulec zniszczeniu znacznie szybciej, często nawet w okresie gwarancyjnym. Co istotne, jeśli ekspertyza techniczna wykaże zaniedbania po stronie klienta, stanowi to podstawę do nieuznania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W takim przypadku należy się liczyć z dodatkowymi kosztami, obciążającymi firmowy budżet. Zresztą nie chodzi już tylko o kwestie wytrzymałości, ale przede wszystkim bezpieczeństwa ludzi pracujących z wykorzystaniem regałów. Z tych powodów bezwzględnie powinno się dbać o regularny przegląd regałów magazynowych. W tym wpisie podpowiadamy, kiedy należy pomyśleć o konserwacji i jakie czynniki powinny być sygnałem do wcześniejszego telefonu do naszego eksperta.

Konserwacja zapobiegawcza to czysty zysk!

Popularne przysłowie mówi, że lepiej zapobiegać, niż leczyć i choć dotyczy ludzkiego zdrowia, idealnie sprawdza się w wielu biznesowych sytuacjach. Dotyczy też bezwzględnie przeglądu regałów magazynowych. Uszkodzenie chociaż jednej konstrukcji, miewa opłakane skutki. Koszty zniszczeń i usunięcia szkód potrafią zachwiać płynnością finansową przedsiębiorstwa. Poza tym należy pamiętać o wspomnianym ryzyku wypadku w pracy, a więc utraty zdrowia przez pracowników.

Kiedy niezbędnie jest przeprowadzenie konserwacji? Oprócz okresowych przeglądów zalecanych przez producenta, wezwanie eksperta ma sens w przynajmniej kilku sytuacjach. O telefonie pomyśl, gdy chciałbyś przekroczyć dopuszczalne obciążenie poziomu czy całej konstrukcji. Kolejny sygnał stanowią widoczne uszkodzenia, ale przegląd regałów magazynowych będzie też dobrym pomysłem, gdy kupuje się używane produkty, których jakości nie jest się pewnym.

Konserwacja naprawcza regałów w praktyce

O ile konserwacja zapobiegawcza, czyli regularny przegląd regałów magazynowych chroni konstrukcję przed uszkodzeniem, o tyle konserwacja naprawcza stanowi doraźną odpowiedź na konkretny problem. W praktyce mówimy o różnych zabiegach ze stron specjalisty np. wymianie uszkodzonych elementów lub wzmocnieniu konstrukcj. Niezależnie od podjętych działań chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której przywrócone zostaną ustalone przez producenta parametry regału w zakresie stabilności, nośności oraz wytrzymałości.

Ważne, aby takie prace zlecać wyłącznie osobom, posiadającym niezbędne kwalifikacje. Jedynie wtedy masz gwarancję, że usterkę usunięto prawidłowo a regał spełnia normy i zalecenia producenta. W innym przypadku problem może zostać jedynie umiejętnie „przypudrowany”, co z kolei doprowadzić może do zdarzenia, nieprzewidywalnego w swoich skutkach. Doświadczeni eksperci nie tylko pozbędą się usterki, ale także wydadzą praktyczne zalecenia, dotyczące użytkowania regałów. Takie porady w wielu przypadkach okażą się równie cenne co okresowe przeglądy regałów magazynowych.