Regały wjezdne a tradycyjne regały paletowe – porównanie i korzyści

Regały paletowe są niezwykle popularne w magazynach i centrach dystrybucji. Składają się z pionowych słupów i poziomo montowanych belek, zwanych też trawersami, które tworzą konstrukcje do przechowywania palet z towarem. Regały te zapewniają wydajne składowanie produktów o różnych gabarytach i wadze. To sprawia, że są uniwersalne i wszechstronne.

Zalety tradycyjnych regałów paletowych:

  • Uniwersalność: Tradycyjne regały paletowe są przystosowane do przechowywania różnych typów towarów, niezależnie od ich wielkości czy wagi. Można na nich umieszczać palety z produktami o różnym kształcie i rozmiarze, co sprawia, że są one odpowiednie dla wielu branż.
  • Łatwy dostęp: Tradycyjne regały paletowe pozwalają na łatwy dostęp do palet, które są składowane na poziomych belkach. Dzięki odpowiedniej organizacji regałów i wykorzystaniu odpowiednich systemów oznakowania, można zminimalizować czas potrzebny na wyszukiwanie konkretnych produktów.
  • Skuteczne wykorzystanie przestrzeni: Regały paletowe pozwalają na efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej. Dzięki możliwości składowania towarów na różnych poziomach, zarówno poziomo, jak i pionowo, można maksymalizować pojemność magazynu.

Regały wjezdne:

Regały wjezdne to bardziej zaawansowane rozwiązanie w porównaniu do tradycyjnych regałów paletowych. Są szczególnie przydatne w magazynach o dużym wolumenie lecz niezbyt dużej różnorodności towarów. W tej konstrukcji, palety są składowane na szynach, mocowanych na ramach, w korytarzach, w które wjeżdżają wózki. Składowanie odbywa się zgodnie z zasadą LIFO (ostatnie weszło, pierwsze wyszło).

Zalety regałów wjezdnych:

  • Wydajność i optymalne wykorzystanie przestrzeni: Regały wjezdne nie pozwalają na bezpośredni dostęp do każdej palety, tak jak to jest w przypadku tradycyjnych regałów paletowych. Dzięki takim regałom można zwiększyć pojemność magazynu w stosunku do tradycyjnych regałów paletowych, bez konieczności powiększania jego powierzchni.
  • Mniejsza ilość korytarzy: W regałach wjezdnych, w przeciwieństwie do tradycyjnych, wymagana jest mniejsza ilość korytarzy w magazynie. To pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni i zwiększenie liczby dostępnych miejsc paletowych.
  • First In, First Out) – pierwsze weszło, pierwsze wyszło, LIFO (ang. Last In, First Out) – ostatnie weszło, pierwsze wyszło. Zasada w regałach wjezdnych, to „pierwsze weszło, ostatnie wyszło” LIFO (ang. Last In, First Out).

Podsumowanie:

Zarówno tradycyjne regały paletowe, jak i regały wjezdne mają swoje zalety i są odpowiednie dla różnych potrzeb magazynowych. Wybór odpowiedniego typu regałów zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj przechowywanych towarów, ilość ruchu w magazynie czy dostępna przestrzeń. Regały paletowe są wszechstronne i odpowiednie dla wielu branż, podczas gdy regały wjezdne są bardziej zaawansowanym rozwiązaniem, które pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni i składowanie towarów zgodnie z odpowiednimi zasadami.